Επικοινωνία

Notice: Undefined index: imPath in /var/www/pavnet.civil.ntua.gr/tmp/templates_c/36f96dacf1fa0f000912bc48135e77dfa2fb8c86.file.intpage.tpl.php on line 74

Ανδρέας Λοΐζος, Καθηγητής ΕΜΠ
Δ/ντής Εργαστηρίου Οδοποιίας

Email: aloizos@central.ntua.gr
www: http://pavnet.civil.ntua.gr/loizos

Τηλέφωνα:

+30 210 772 1279 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 1278 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 4254 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ), Γραφείο (FAX)

Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Εργαστήριο Οδοποιίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 5,
Ζωγράφου 15773, Αθήνα