Επικοινωνία

Ανδρέας Λοΐζος, Καθηγητής ΕΜΠ
Δ/ντής Εργαστηρίου Οδοποιίας

Email: aloizos@central.ntua.gr
www: http://pavnet.civil.ntua.gr/loizos

Τηλέφωνα:

+30 210 772 1279 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 1278 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 4254 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ), Γραφείο (FAX)

Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Εργαστήριο Οδοποιίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 5,
Ζωγράφου 15773, Αθήνα